Gecertificeerd trainer voor De Vreedzame School

Paulien is al sinds 2013 gecertificeerd trainer voor De Vreedzame School en introduceerde het concept in Overijssel. Inmiddels zijn er al meerdere scholen een aantal jaren in werkzaam. Ze geeft trainingen en coaching binnen het onderwijs en kinderopvangorganisaties, waarbij al haar talenten samenkomen vanuit haar VVE achtergrond,verandermanagement en psycho therapeutische invalshoek.

Wat is de Vreedzame School?

Leerlingen die met plezier naar school gaan en een positief werkklimaat waarin veel geleerd wordt. Door De Vreedzame School (een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming), is het mogelijk om zo’n klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en met respect met elkaar omgaat. Een aanpak die kinderen leert dat de school een leefgemeenschap is waar zij deel vanuit maken en hoe ze daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Kinderen krijgen een stem en ervaren dat ze worden gezien en gehoord. Leren overleggen, een mening of besluit vormen, constructief problemen oplossen, leerlingenraad vormen, allemaal vaardigheden die aangeleerd worden. Zo leveren de leerlingen een bijdrage aan het algemeen belang en ervaren ze dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk, maar dat dit ook een positief effect heeft op het geluk van de ander.

Voor wie?

Scholen die invulling willen geven aan het actief burgerschap en een veilig doorgaand pedagogisch klimaat binnen de school willen creëren, waarbij ouders worden mee genomen in het verandertraject. De implementatie Vreedzame School is voor het gehele onderwijsteam.

Contact

 

Vorige pagina: Onderwijs | Volgende: Contact

Nieuws

Opstellingsdagen MPT/ IGPT:
Geplaatst op: 25 October 2018

 

17 november 2018 - 12 januari 2019 - 23 februari 2019 - 9 maart 2019 - 30 maart 2019 - 18 mei 2019

>>Bekijk cursusagenda (particulier)